Krótki film projektowy | Wprowadzenie

Broszura projektu

Ludzie i wypowiedzi

Dietmar Nietan |
koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej, poseł do Bundestagu

„Bardzo popieram realizację tego projektu i chciałbym gorąco zachęcić potencjalnych sponsorów do  umożliwienia jego realizacji. Koncepcja Yvelle Gabriela, by we wrocławskich witrażach upamiętnić unikalną historię pojednania Polski i Niemiec i spowodować, aby rozbłysła dzięki temu pamięć o niej , jest moim zdaniem bardzo trafna i niezwykle wzruszająca.

Witraże wskazują na zdanie „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, tak podstawowe dla historii pojednania polsko-niemieckiego i już w tym miejscu uwiecznione. Ale wskazują też na teraźniejszość i przyszłość. Realizacja projektu byłaby pozytywnym znakiem w czasach naznaczonych wieloma blaskami, ale i cieniami w stosunkach polsko-niemieckich.”

Prof. Dr. Kohlgraf | biskup Moguncji, Przewodniczący Pax Christi

„Dzięki tym trzem witrażom w kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku może powstać we Wrocławiu bardzo widoczny znak przebaczenia i pokoju. Właśnie dlatego, że w Europie i na świecie wyraźnie doświadczamy przemocy i nowych wojen, ważne jest, aby polsko-niemiecką drogę pojednania na nowo wzbogacić o dialog i spotkanie.

Tym pilniejsze jest w tych dniach także spojrzenie w świetle Ewangelii na rzeczywistość obciążoną przemocą i ludzkim cierpieniem, stworzenie symbolu nowych perspektyw, nawiązywanie więzi i zachęcanie nas do drogi sprawiedliwego pokoju.”

Dr. Jacek Froniewski | Kanclerz Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej

„Już po naszej pierwszej rozmowie Yvelle Gabriel przekonał mnie do swojego projektu. Miałem poczucie, iż mam przed sobą człowieka o niezwykłej wrażliwości, a to dawało mi nadzieję, że będzie potrafił spojrzeć na problem pojednania polsko-niemieckiego także z naszej polskiej perspektywy. Sam mieszkałem w Niemczech przez trzy lata i wiem, jak trudno jest Niemcom wczuć się w polskie spojrzenie na historię, mimo wszelkich zapewnień, że jest inaczej.

Myślę, że w tym projekcie niezwykle ważne jest oparcie się na wartościach chrześcijańskich, a bez tego odniesienia do Ewangelii nie doszłoby do proroczych słów naszego arcybiskupa Bolesława Kominka do biskupów niemieckich: „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie”.

Dzisiaj powinniśmy kontynuować tę drogę, otwierając ją dla przyszłych pokoleń, aby nadal możliwy był pokój oparty na pojednaniu między narodami Europy. Wierzę, że projekt Okna Pojednania we Wrocławiu będzie temu służył.“

Manfred Deselaers | duszpasterz Konferencji Episkopatu Niemiec w Oświęcimiu

„Pojednanie i przebaczenie to trudne tematy. Bez przebaczenia nie ma pojednania. Ale kto komu wybacza, w czyim imieniu, za co? A czy nie zaciera się przy tym różnica między ofiarą a sprawcą? Wiemy, że musimy znaleźć sposób, aby żyć razem, ufając sobie nawzajem po przeszłości obciążonej winą. Niestety, problem jest boleśnie aktualny również dziś. A przecież wiemy, że nie jest to łatwe. Wierzymy też jednak, że jest możliwe. Dlatego cieszę się, że we Wrocławiu rozbłyśnie symbol możliwego uzdrowienia naszych relacji.“

Dr. hab. Wojciech Kucharski | dyrektor naukowy w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość“ we Wrocławiu

„Kierując do Niemców przesłanie o przebaczeniu, biskupi polscy wkroczyli w sferę polityki zagranicznej. Jedną z najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym w Europie po 1945 r. było ostateczne uregulowanie granicy polsko-niemieckiej. Środkiem do tej politycznej decyzji był proces pojednania, który doprowadził do zmiany wzajemnego postrzegania, wzajemnego szacunku, akceptacji granicy, a wreszcie do nawiązania wielopłaszczyznowej współpracy między oboma krajami.

Na świecie jest wiele krajów i narodów, których historia jest podobna do historii Polski i Niemiec. Społeczeństwa te wciąż borykają się z problemem normalizacji wzajemnych stosunków i szukają inspiracji na drodze do pojednania. Zapisane w Liście wartości, takie jak przebaczenie, pojednanie i dialog, mogą stać się przewodnikiem w rozwiązywaniu tych, wydawałoby się, nierozwiązywalnych problemów.

Utworzenie Okna Pojednania we Wrocławiu będzie dopełnieniem tworzenia miejsca pamięci poświęconego pojednaniu polsko-niemieckiemu, które jest jednym z fundamentów dzisiejszej tożsamości Wrocławia.”

Dr. hab. Robert Żurek | dyrektor naukowy w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość“ we Wrocławiu

„Kierując do Niemców przesłanie o przebaczeniu, biskupi polscy wkroczyli w sferę polityki zagranicznej. Jedną z najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym w Europie po 1945 r. było ostateczne uregulowanie granicy polsko-niemieckiej. Środkiem do tej politycznej decyzji był proces pojednania, który doprowadził do zmiany wzajemnego postrzegania, wzajemnego szacunku, akceptacji granicy, a wreszcie do nawiązania wielopłaszczyznowej współpracy między oboma krajami.

Na świecie jest wiele krajów i narodów, których historia jest podobna do historii Polski i Niemiec. Społeczeństwa te wciąż borykają się z problemem normalizacji wzajemnych stosunków i szukają inspiracji na drodze do pojednania. Zapisane w Liście wartości, takie jak przebaczenie, pojednanie i dialog, mogą stać się przewodnikiem w rozwiązywaniu tych, wydawałoby się, nierozwiązywalnych problemów.

Utworzenie Okna Pojednania we Wrocławiu będzie dopełnieniem tworzenia miejsca pamięci poświęconego pojednaniu polsko-niemieckiemu, które jest jednym z fundamentów dzisiejszej tożsamości Wrocławia.”

Seminarium we Wrocławiu

  

  

Glaskunst zur polnisch-deutschen Versöhnung

Podczas konsultacji z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) i Corneliusem Ochmannem, członkiem zarządu fundacji, zasugerowano Yvelle Gabrielowi w grudniu 2021 r., żeby współnie z obydwoma partnerami, wrocławskim Ośrodkiem„Pamięć i Przyszłość” oraz organizacją ruchu pokojowego Pax Christi  w drugim kwartale 2022 r. wystąpił do Fundacji o oficjalne studium wykonalności projektu, aby tym samym zaprezentować koncepcję zarówno publiczności, jak i poszczególnym sieciom kontaktów, i w ten sposób określić dalsze kroki procesu. Wsparcie finansowe FWPN pokrywa do 50% kosztów projektu, pozostałą część artysta w dużej mierze pokryje sam.

Celem studium wykonalności jest dalsze przekierowanie koncepcji artystycznej do oficjalnych kanałów między Polską a Niemcami – oraz, wraz z opracowaniem wszystkich kosztorysów, wypracowanie poprzez dyskusje i spotkania znacznie bardziej przejrzystego planu realizacji projektu w latach 2022-2025. W ramach tego planu we Wrocławiu w dniach od 10 do 12 maja 2022 r. odbyły się pierwsze warsztaty  na temat „Polsko-niemieckich witraży przebaczenia i pokoju”. Zaprosiła na nie niemiecka sekcja Pax Christi, wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz sam artysta, aby zaprezentować projekt polskim i niemieckim koordynatorom. Podczas warsztatów ponownie podano sobie dłonie, by po wieloletniej przerwie po obu stronach znów zintensyfikować wizyty i spotkania oraz ożywić  wymianę w trakcie tworzenia okien przebaczenia i pokoju.

Aktualnie po polsko-niemieckich warsztatach powstała strona internetowa, broszura na temat projektu oraz krótki film prezentujący projekt publiczności, aby przedstawić następnie projekt opinii publicznej w różnych instytucjach i na różnych wydarzeniach w Polsce i Niemczech. W ten sposób artysta będzie w stanie zwrócić uwagęnao swoją pracę w wielu różnych miejscach i przede wszystkim wykorzystać je do wywołania bardziej sprecyzowanej, pozytywnej odpowiedzi na finansowanie „polsko-niemieckich witraży przebaczenia i pokoju“.

Aktuell

In einem weiteren Schritt hat Ende November 2021 der Wrocławer Kanzler der Kurie, Dr. Froniewski in tiefer Abstimmung mit Erzbischof Kupny – gemeinsam unter der Co-Regie von Herrn Direktor Kucharski (Wissenschaftlicher Direktor des Zentrums der Erinnerung und Zukunft in Wrocław) sowie in direkter Einbeziehung der Stadtdirektion und gleichzeitig der Leitung des Wrocławer Denkmalschutzes – prinzipiell das grüne Licht für das leuchtende Kunstprojekt signalisiert: Sowohl das Ordinariat des Bistums, die Kirchengemeinde und die Stadt Wrocław sind von der Vision und Konzeption überzeugt: Unter der Berücksichtigung von einigen denkmalgeschützten sowie kunsttechnischen Richtlinien steht die Tür weit offen für eine Umsetzung der „Deutsch-polnischen Vergebungs- und Friedensfenster“ mitten im pochenden Herzen von Wrocław. Der wichtige Schritt, den die Deutsche Botschaft im Frühsommer 2021 vorgab, ist somit erfüllt.

In einem tieferen Dialog mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ) schlug man Gabriel im Dezember 2021 vor, mit seinen beiden Partnern, dem Wrocławer Zentrum für Erinnerung und Zukunft sowie der Friedensorganisation pax christi, eine offizielle „Machbarkeitsstudie“ des Projektes für das zweite Quartal 2022 bei der Stiftung zu beantragen, um die Konzeption sowohl grundlegend der Öffentlichkeit sowie in einzelnen Netzwerken vorzustellen, und die weiteren Prozess-Schritte somit fließend auszuloten. Die SdpZ fördert diesen Projektanschub prinzipiell zu 50% der Kosten. Die andere Hälfte trägt der Künstler zum grössten Teil selbst. Das Ziel dieser wichtigen Studie ist es, die Kunstkonzeption weiter in ganz offizielle Bahnen zwischen Deutschland und Polen zu lenken – und mit der Erarbeitung aller wichtigen Kostenvoranschläge zudem eine Realisierung von 2022 bis 2025 wesentlich klarer in essentiellen Gesprächen und Meetings herauszuarbeiten. Im Rahmen dessen fanden in Wrocław vom 10. bis 12. Mai 2022 die ersten Workshops für die „Deutsch-polnischen Vergebungs- und Friedensfenster“ statt. Dazu eingeladen hatte die deutsche pax christi-Sektion, das Breslauer Zentrum für Erinnerung und Zukunft sowie der Künstler Gabriel, um das Projekt polnischen und deutschen Koordinatoren vorzustellen. Während den Workshops reichte man sich erneut die Hände, um auf beiden Seiten die Besuche und Treffen nach vielen Jahren der Pause erneut zu intensivieren und den Austausch im Zuge der Entstehung der Vergebungs- und Friedensfenster wieder lebendig zu gestalten.

Aktuell sind aus dem deutsch-polnischen Workshop heraus eine Internetseite, ein Projektprospekt sowie ein Kurzfilm entstanden, um das Projekt der Öffentlichkeit vorlegen zu können, die in verschiedenen Institutionen und Veranstaltungen in Polen sowie Deutschland vorstellt werden. Um damit an vielen Stellen weiter Aufmerksamkeit für das überaus starke Projekt zu erzielen. Und vor allem, um damit auch konkreter für eine Finanzierung der „Deutsch-polnischen Vergebungs- und Friedensfenster“ in eine positive Resonanz gehen zu können. Ganze sieben Jahre nach der Einweihung des Versöhnungsfenster in Frankreich.

Presse | Downloads